Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

NET-IC A.Ş, nükleer enerji santralleri alanında eğitim, denetim ve sertifikalandırma faaliyetlerimizi yerine getirmek amacıyla; kalite-çevre ve iş sağlığı ve işçi güvenliği yönetim sistemlerini ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001 standartları gereklilikleri doğrultusunda kurmuş, tüm süreçlerini tanımlamış, riskleri belirlemek ve yönetmek adına gerekli önlemleri almıştır.

NET-IC A.Ş; kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası temel unsuru olarak kalite, çevre, iş sağlığı, işçi güvenliği yönetim sistemlerini sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, risk temelli bir yaklaşımla sürekli iyileştirmeyi amaçlayarak aşağıdaki temel unsurları yerine getirmeyi taahhüt eder.

Tüm süreçlerini ve faaliyetlerini ilgili yönetmelik ve standart şartlarına uygun olarak ve nükleer enerji santrallerinde güvenliği temel şart olarak yerine getirmek,

Tüm süreçlerini ve faaliyetlerini müşteri gereksinimleri ve ilgili tarafların isteklerini karşılayacak şekilde yönetmek ve    müşteri memnuniyetini sağlamak,

Çalışanlara iyi bir çalışma ortamı sunarak öğrenmelerini ve gelişmelerini desteklemek,

Şirketin sahip olduğu mali kaynakları etkin şekilde kullanmak,

Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ekonomik katma değer sağlamak,

Değer zincirinin bütününde iş ve hizmet performansını sürekli geliştirerek iyileştirmek; kalite, çevre, iş sağlığı, işçi güvenliği performansını görünür kılmak ve sürekli gelişimizi takip etmek.

Çevreyi ve doğayı koruyarak, her koşulda iş güvenliğini, birinci öncelikli değerlendirerek çalışanların ve işletmenin güvenliğini ve emniyetini sağlamak,

Çalışma alanlarımızı ve süreçlerimizi, faaliyetlerimizden etkilenebilecek olan kişiler ve çevremiz için emniyetli tutmak,

Süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk bazlı düşünmeyi teşvik etmek, acil durumlara karşı hazırlıklı olmak,

Faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmek, etki azaltım tedbirlerini bir yönetim planı dahilinde gerçekleştirmek, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları etkin şekilde kullanarak çevre üzerindeki etkimizi asgariye indirmek,

Faaliyet gösterdiği bölgelerin bir parçası olarak sosyal uyumu sağlamak ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına değer katmak,

Paydaşlarımızla sürekli iletişim içinde olmak, 

  Kurumsal bilgiyi ve kurum kültürünü korumak ve sürdürmek, varlıklarına değer vermek ve onları korumak, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek yetkinlik ve kariyer gelişimini teşvik etmek başlıklarını önemsemek.

Online başvuru formunu doldurarak, ya da bizimle iletişime geçerek siz de eğitimlerimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için : +90 216 461 12 11

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yeni web sitemiz artık yayında. Sizde iletişim bölümündeki formu doldurarak ya da telefon numaramızı arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

NET-IC

DUYURULAR

TÜM DUYURULAR